İnsanlığın Mahrem Tarihi - Theodore Zeldin


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$24.49

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

The Intimate History of Humanity is a collection of the forgotten, aiming to refresh the memory of humanity, the history of those who have not passed long ago. By bringing the forgotten memories of humanity to light, Zeldin tries to expand the horizons of human beings and destroy the illusions that have settled in modern minds so that they can find ways out of their cornered points. According to Zeldin, each generation, like countless generations before it, wastes thousands of years of human experience by looking at the world through the glasses of its own age. While he prefers to use the limited and unchangeable memory of his own ancestors, he misses the opportunity to benefit from the memory of a great humanity that is buried in the darkness of the past. The most precious treasure lying in this opportunity is to discover that the vision of life, illuminated by the light of our own age, is not a fixed end stop, but a random point in human history, which takes unexpected turns. Zeldin's history of the forgotten not only shows that people have not looked at life and themselves as they are today, but also reminds us that what comes to the rescue of humanity at the point where hope is about to die out is always new perspectives, new ways of thinking and new approaches.
According to Zeldin, this zig-zag past, which is easily buried in the lost memory of humanity, indicates that we do not stand at a point where we need to be more hopeless than ever in the development of humanity. Knowing that he has developed his point of view, that he always oscillates between optimism and pessimism, compassion and cruelty, tolerance and bigotry, altruism and selfishness, curiosity and lethargy, prepares the opportunity to get rid of the glasses of the age and acquire new glasses. In an age when human beings are more willing to go out in the world of emotions than ever, Zeldin refreshes the memory of humanity by shedding light on the secrets of the history of emotions.
Despite the impressive technological explosion of the last two centuries, human beings are still laboring in the private life lane in many respects. Zeldin informs us that we are not drifting towards the apocalypse, that we are continuing the familiar struggle for humanity, and offers new perspectives on private life, new attachments in interpersonal relationships, and new methods that we can use to regain our sense of purpose. Those who resist pessimism will love The Intimate History of Humanity.

Number of Pages: 473

Print Year: 2000

Language: Turkish

Publisher: Detail Publications

First Edition Year : 2000

Language Turkish

-----------------

İnsanlığınMahrem Tarihi, insanlık hafızasını tazelemeyi amaçlayan bir unutulmuşlar derlemesi, tarihe geçenlerden çok geçmeyenlerin tarihi. Zeldin, insanlığin unutulmuş anışlarını gün ışığına çıkararak, köşeye sıkıştığı noktalardan çıkış yolları bulabilmesi için insanoğlunun ufkunu genişletmeyi ve modern zihinlere yerleşmiş yanılsamaları yıkmayı deniyor. Zeldin' e göre her kuşak, tıpkı kendisinden önceki sayısız kuşak gibi, dünyay kendi çağının gözlüklerinden bakarak binlerce yıllık insanlık deneyimini boşa harcıyor. Kendi atalarının sınırlı ve kolay kolay değişmeyen hafızasını kullanmayı tercih ederken, geçmişin karanlığına gömülüp giden koca bir insanlık hafızasından yararlanma fırsatını kaçırıyor. Bu fırsatta yatan en değerli hazine, hayatın kendi çağımızın ışığıyla aydınlanmış görüntüsünün değişmez bir son durak değil, beklenmedik dönüşler yaparak ilerleyen insanlık tarihinin rastgele bir noktası olduğunu keşfetmek. Zeldin' in unutulmuşlar tarihi, insanların hayata ve kendilerine ezelden beri bugünkü gibi bakmadıklarını göstermekle kalmıyor, umudun tükenmeye yüz tuttuğu noktada insanlığın imdadına yetişen şeyin her zaman yeni bakış açıları, yeni düşünce biçimleri ve yeni yaklaşımlar olduğunu hatırlatıyor.
Kayıp insalık hafızasının içinde kolayca tarihe gömülen bu zikzaklı geçmiş, Zeldin' e göre, insanlığın gelişiminde her zamankinden daha umutsuz olmamızı gerektiren bir noktada durmadığımıza işaret ediyor.İnsanların tarih boyunca aşka, dostluğu,sekse, korkuya, mutluluğa, zamana ve yalnızlığa karşı pek çok farklı bakış açısını geliştirdiğini, iyimserlikle kötümserlik, merhametle acımasızlık, hoşgörüyle bağnazlık, diğerkamlıkla bencillik ,merakla uyuşuk arasında her zaman gidip geldiğini bilmek, çağın gözlüklerinden kurtularak yeni gözlükler edinme fırsatını hazırlıyor. İnsanoğlunun duygular dünyasında keşke çıkmaya her zamankinden daha istekli olduğu bir çağda Zeldin, duygular tarihinin kuytularına ışık tutarak, insanlık hafızasını tazeliyor.
Son iki yüz yılın etkileyici teknolojik patlamasına rağmen insanoğlu, özel hayat kulvarına pek çok bakımdan hala emekle çağını sürüyor. Zeldin bize kıyamete doğru sürüklenmekte olmadığımızı, bildik insanlık mücadelesini sürdürdüğümüzü haber veriyor ve özel hayata yönelik yeni bakış açıları, insanlar arası ilişkilerde yeni bağlılıklar, amaç duygumuzu yeniden kazanmakta kullanabileceğimiz yeni yöntemler öneriyor. Kötümserliğe direnenler İnsanlığın Mahrem Tarihi' ni sevecekler.

Sayfa Sayısı: 473

Baskı Yılı: 2000

Dili: Türkçe

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

İlk Baskı Yılı : 2000

Dil : Türkçe

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia