Asa-yı Musa (Orta Boy) - Bediüzzaman Said-i Nursi


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$16.49

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

The book of Asâ-yı Musa consists of the Fruit Treatise, which is the fruit of the Denizli prison, and the Treatise of Cellullahil-Baliğa. As can be understood from its name, this booklet breaks down the darkness of denial and blasphemy that comes from science and philosophy, and shows everyone the light of oneness and guidance, just like the scepter of Moses.

In our age, students who are deprived of Islamic sciences and only study philosophy and modern sciences often grow up one-sided and prejudiced. However, each branch of science read shows the existence and unity of God in its own logic. In order to understand this, it is sufficient to look at the events taking place in the universe with an objective and objective perspective while studying the sciences in question. Here, the Asâ-yı Musa Treatise fills a great gap in terms of providing such a point of view to the student of science.

The importance of prayer in human life

The inside of death and life in the grave

How life capital should be used

The belief in the hereafter is a means of happiness both in the world and in the eternal life

It is imperative to believe in the six conditions of the credo and it is not possible to separate them from each other.

Every science shows the existence and unity of God in a unique way.

What a world traveler asks the universe about its creator as an answer

Issues such as the laws of nature, reasons and self-emergence cannot be in question in the creation of beings, and the basic foundation of the idea of ​​naturalism is not based on any basis.

(From Publicity Bulletin)

Number of Pages: 269

Year of issue: 2006

Language: Turkish

Publisher: Zehra Publishing

First Edition Year: 2006

Language Turkish

----------

Asâ-yı Musa'nın kitabı Denizli cezaevinin meyvesi olan Meyve İncelemesi ve Cellullahil-Baliğa İncelemesi'nden oluşmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi bu risale, bilim ve felsefeden gelen inkar ve küfrün karanlığını yıkmakta, Musa'nın asası gibi herkese tevhid ve hidayet nurunu göstermektedir.

Çağımızda İslami ilimlerden mahrum kalan, sadece felsefe ve modern ilimler okuyan öğrenciler genellikle tek taraflı ve önyargılı büyüyorlar. Ancak okunan her bilim dalı kendi mantığı içinde Allah'ın varlığını ve birliğini gösterir. Bunu anlamak için söz konusu bilimleri incelerken evrende meydana gelen olaylara objektif ve objektif bir bakış açısıyla bakmak yeterlidir. İşte Asâ-yı Musa Risalesi, ilim talebesine böyle bir bakış açısı kazandırmak açısından büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

Namazın insan hayatındaki önemi

Mezardaki ölüm ve yaşamın içi

Yaşam sermayesi nasıl kullanılmalıdır?

Ahirete iman, hem dünyada hem de ebedî hayatta saadete vesiledir.

İmanın altı şartına inanmak zorunludur ve bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir.

Her bilim, Allah'ın varlığını ve birliğini benzersiz bir şekilde gösterir.

Bir dünya gezgini, evrene, yaratıcısı hakkında cevap olarak ne sorar?

Varlıkların yaratılışında tabiat kanunları, sebepler ve kendiliğinden oluş gibi hususlar söz konusu olamaz ve natüralizm fikrinin temel dayanağı hiçbir temele dayanmamaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

Sayfa Sayısı: 269

Yayın yılı: 2006

Dil: Türkçe

Yayınevi: Zehra Yayıncılık

Birinci Baskı Yıl: 2006

Dil Türkçe

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia