Büyük İskender - Jona Lendering


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$17.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

"Alexander the Great was the greatest military leader of the ancient world, perhaps all of history. In just four years, he had brought the Persian Empire to its knees thanks to his determined leadership, clever tactics, and unwavering determination. Alexander, who seized the Persian crown, extended his dominance to the eastern lands of the empire. When he died at the age of only 33, he was busy contemplating new conquests. Although the empire he founded did not last long, Alexander's charismatic young world conqueror image continued to inspire and sometimes intimidate the rulers who came after him."

-Jeremy Black

Macedonia, Greece and the Persian Empire have hosted the most mysterious geographies in world history. The first of these three empires was Macedonia, where Alexander was born as heir. Alexander's father, Philippos, ruled Greece. Alexander conquered the Persians, who had the most fearsome army in the history of the world war.

Alexander was only 33 years old when he died in Babylon on June 11, 323. The empire he left behind stretched from the Nile River to the Himalaya, from the Balkans to the Indian Ocean. However, some of his attitudes in state administration created a very serious change and transformation in his empire. His classification of humanity as Greeks and barbarians, his thinking of including the Persians in both the elite heavy cavalry unit hetairoi and the European army, appointing them to high positions and enabling them to have a say in the imperial administration almost caused the re-establishment of the imperial philosophy.

Historian Jona Lendering, in her novel-like book Alexander the Great; It tells the life of Alexander with his character, the armies he fought, the states he communicated with and all his philosophy. Drawing on ancient Greek stories, Babylonian regalia, and documents of Iranian origin, he presents an unprecedented biographical work.

Dough Type : 2nd Dough

Size : 13.5 x 21

Number of Pages : 456

First Edition Year : 2018

Number of Editions: 1st Edition

Original Name: Alexander de Grote

--------------

"Büyük İskender, antik dünyanın, belki de tüm tarihin en büyük askerî lideriydi. Yalnızca dört sene içinde, kararlı liderliği, zekâ kokan taktikleri ve sarsılmaz azmi sayesinde Pers İmparatorluğu’nu dize getirmişti. Pers tacına el koyan İskender, hâkimiyetini imparatorluğun doğu topraklarına genişletti. Henüz 33 yaşındayken öldüğünde, yeni fetihler tasarlamakla meşguldü. Kurduğu imparatorluk pek uzun ömürlü olmasa da, İskender’in karizmatik genç dünya fatihi imajı, kendinden sonra gelen hükümdarlara ilham kaynağı, kimi zaman da yılgınlık sebebi olmaya devam etti."

-Jeremy Black

Makedonya, Yunanistan ve Pers İmparatorluğu, dünya tarihinin en gizemli coğrafyalarına ev sahipliği yapmıştır. Bu üç imparatorluktan ilki, İskender’in veliahd olarak dünyaya geldiği Makedonya’dır. Yunanistan’a İskender’in babası Philippos hükmetmiştir. Dünya savaş tarihinin en korkutucu ordusuna sahip Persleri ise İskender fethetmiştir.

İskender, 11 Haziran 323 tarihinde Babil’de öldüğünde sadece 33 yaşındaydı. Ardında bıraktığı imparatorluk Nil Nehri’nden Himalaya’ya, Balkanlar’dan Hint Okyanusu kadar uzanıyordu. Ancak devlet yönetimindeki bazı tutumları, imparatorluğunda sonradan çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaratmıştır. İnsanlığı Yunanlar ve barbarlar olarak sınıflandırması, Persleri hem seçkin ağır süvari birliği hetairoi’ye hem de Avrupalı ordusuna dâhil etmeyi düşünmesi, onları yüksek mevkilere atayarak imparatorluk yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlaması imparatorluk felsefesinin neredeyse yeniden kurulmasına sebep olmuştur.

Tarihçi Jona Lendering, Büyük İskender adlı bu roman tadındaki kitabında; karakteriyle, savaştığı ordularla, iletişimde olduğu devletlerle ve tüm felsefesiyle İskender’in hayatını anlatıyor. Antikçağ Yunan hikâyelerinden, Babil hükümdarlık kayıtlarından, İran kökenli belgelerden yararlanarak daha önce benzeri görülmemiş bir biyografik eser sunuyor.

Hamur Tipi : 2. Hamur

Ebat : 13,5 x 21

Sayfa Sayısı : 456

İlk Baskı Yılı : 2018

Baskı Sayısı : 1. Basım

Orijinal Adı : Alexander de Grote

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia