Büyük İslam İlmihali - Ömer Nasuhi Bilmen


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$24.49

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

It is a duty for Muslims to have knowledge about everything. Information on religion, on the other hand, takes the name of Catechism (the information that is necessary according to everyone's situation) and holds the most important place. It is a debt of every Muslim to have sufficient knowledge of the religion of Islam to which he adheres. With the knowledge he has acquired, he will have fulfilled his religious duties. In fact, no one can stay away from religion and religious knowledge, which is the spiritual spirit of all humanity. All along, societies, whether primitive or civilized, have not been able to get out of their attachment to religion. The real happiness and bliss of people emerge through a divine religion. The souls and consciences of prudent people are relieved of unrest with such a religion. The lofty purpose in the creation of humanity can only be realized by clinging to such a divine religion. So, how can a person with a vigilant spirit and a clean conscience stay away from such a true religion? How can a person who wants to protect his/her self, future and happiness be unaware of the feeling of learning and practicing that they are in need of such a lofty religion's holy provisions regarding beliefs, cleanliness, worship, halal and haram, and morality? How can one be heedless of wanting to learn some information about the survival, rise and spread of that blessed religion, and its glorious history that spreads civilization? There is no doubt that awakened people and societies that have not lost their selves have felt this need in their souls. They considered it necessary to search for religious works, to find and read them. Numerous religious works have been written by religious scholars in every century due to the inclinations and spiritual needs of people in their creation. However, it is also very necessary to show an innovation in such works according to the situation and ability of each period and the environment, to write religious issues in a way that can be understood by everyone in a way that will not change their meaning and spirits, and to put forward some of their wisdom and benefits in plain language. The provisions covered by the religion of Islam are basically divided into four parts: 1. The provisions of belief, 2. The provisions of worship and deeds, 3. The provisions of halal-haram, the permissible and makruh, 4. The rules of morality. Extensive and valuable books have been written on these four parts, as well as easily understandable books in summary form. The fact is that a book has been written on each of these four parts; however, books that gather four parts together remained in the minority. Actually, we cannot stay away from detailed works. However, not everyone is able to read such wide-ranging works and select the necessary issues from them. Their duties and time are not conducive to this. Works that are too short will not be enough to meet the need and cannot meet the purpose. Moreover, if the expression of these works is heavy, it becomes very difficult to obtain the desired information. Many people applied to me, asking me to write a "Catechism" book that could adequately meet the religious needs of our religious brothers and sisters, who were devoted to various duties and services. Upon this, we wanted to write a very large "Catechism", consisting of ten books on the decrees of our holy religion on creed, cleanliness, worship, kindness (unpleasant) and retribution (beautiful things), morality, and the life of some great prophets and the history of the religion of Islam. I knew a mission. I began to fulfill this task by asking for help from Almighty Allah. I applied to our most reliable and valuable religious books. I tried to prepare the prayers part longer. I named this work, which was created with the help and benevolence of the Almighty Allah, who is abundant in grace and abundance, the "Great Islamic Catechism". If this work of mine is instrumental in gaining blessings by serving the benefit of my fellow believers, I would consider myself lucky. There is no greater reward than this for a weak writer who only wants to gain the consent of His Holiness, with all his writings and works. Success is from Almighty Allah. Ömer Nasuhi Bilmen from Erzurum from Fatih Dersiam.


(From the Promotion Bulletin)

Dough Type : Shamua

Size : 17x24

Number of Pages: 591

First Edition Year : 2013

Media Type : Hardcover

-----------------

Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümanın, bağlı bulunduğu İslam dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması bir borçtur. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dini görevleri yerine getirmiş olacaktır. Aslında bütün insanlığın manevi ruhu yerinde olan dinden, din bilgisinden hiç kimse uzak kalamaz. Öteden beri ister ilkel olsun, ister medeni olsun toplumlar, hiçbiri dine bağlı kalmaktan dışarı çıkamamıştır. İnsanların gerçek mutlulukları ve saadetleri ilâhi bir din yolu ile ortaya çıkar. Sağduyulu kimselerin ruhları ve vicdanları, böyle bir din ile huzursuzluktan kurtulur, yatışır. İnsanlığın yaratılışındaki yüksek amaç, ancak böyle ilâhî bir dine sarılmakla gerçekleşir. Öyle ise, uyanık bir ruha, temiz bir vicdana sahip olan insan, böyle gerçek bir dinden nasıl uzak kalabilir? Kendi benliğini, geleceğini ve mutluluğunu korumak isteyen bir insan, böyle yüce bir dinin inançlara, temizliğe, ibâdete, helal ve harama, ahlâka dair kutsal hükümlerinden muhtaç bulunduklarını öğrenip uygulamak duygusundan nasıl habersiz kalabilir? O mübarek dinin yaşamasına, yükselmesine, yayılmasına, medeniyet saçan şanlı tarihine ait bazı bilgileri öğrenmek isteğinden, insan nasıl gafil bulunabilir? Hiç şüphe yok ki, benliklerini kaybetmeyen uyanık kişi ve cemiyetler, bu ihtiyacı ruhlarında duymuşlardır. Dini eserleri aramayı, onları bulup okumayı gerekli görmüşlerdir. İnsanların, yaratılışlarındaki meyilleri ve ruhî ihtiyaçları sebebiyle her asırda din bilginleri tarafından sayısız dini eserler yazılmıştır. Ancak her devrin ve muhitin durumuna ve kabiliyetine göre bu gibi eserlerde bir yenilik göstermek, manâ ve ruhları değişmeyecek şekilde dini meseleleri imkan dahilinde herkesin anlayabileceği bir ifadeyle yazmak, bunların birtakım hikmet ve faydalarını sade bir dille ortaya koymak da çok gereklidir. İslâm dininin kapsadığı hükümler, esas bakımından dört kısma ayrılır: 1. İtikada ait hükümler, 2. İbâdetlere ve amellere ait hükümler, 3. Helal-haram olan şeylere, mubah ve mekruhlara ait hükümler, 4. Ahlâka ait hükümler. Bu dört kısım hüküm üzerinde çok geniş ve değerli kitaplar yazıldığı gibi, özet halinde kolay anlaşılır kitablar da fazlasıyla yazılmıştır. Gerçek şu ki, bu dört kısmın her biri üzerinde ayrı ayrı birer kitab yazılmış; fakat dört kısmı bir araya toplayan kitaplar azınlıkta kalmıştır. Biz aslında ayrıntılı eserlerden uzak kalamayız. Ancak böyle geniş kapsamlı eserleri okuyup onlardan gerekli meseleleri seçip ayırmaya herkesin gücü yetmez. Görevleri ve zamanları buna elverişli olmaz. Çok kısa eserler de ihtiyacı karşılamaya yeterli olmaz, maksadı karşılayamaz. Üstelik bu eserlerin ifadesi ağır olursa, istenilen bilgileri elde etmek çok güçleşir. Çeşitli görev ve hizmetlere ayrılmış olan din kardeşlerimizin dini ihtiyaçlarını yeterince karşılayabilecek bir "İlmihal" kitabı yazılmasını çok kimseler benden isteyerek, bana başvurmuşlardı. Bunun üzerine kutsal dinimizin itikada, temizliğe, ibâdete, kerahiyet (hoş olmayan) ve istihsana (güzel olan şeylere), ahlâka dair hükümleri üzerinde ve bir kısım büyük peygamberlerin hayadan ile İslam dininin tarihçesine ait on kitabdan ibaret, oldukça büyük bir "İlmihal" kitabı yazmayı bir görev bildim. Yüce Allah'dan yardımlar dileyerek bu görevi yerine getirmeye başladım. En güvenilir, en kıymetli din kitaplarımıza başvurdum. İbâdetler kısmını daha uzunca hazırlamaya çalıştım. İkram ve feyzi bol olan yüce Allah'ın yardım ve ihsanı ile meydana gelen bu esere "Büyük İslam İlmihali" adını verdim. Eğer bu eserim, din kardeşlerimin faydalanmalarına hizmet ederek hayır dualarını kazanmaya vesile olursa, kendimi bahtiyar sayarım. Bütün yazı ve çalışmaları ile yalnız Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak isteyen aciz bir yazar için bundan büyük mükâfat olmaz. Başarı yüce Allah'tandır. Fatih Dersiamlarından Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen.

(Tanıtım Bülteninden)

Hamur Tipi : Şamua

Ebat : 17x24

Sayfa Sayısı: 591

İlk Baskı Yılı : 2013

Medya Cinsi : Ciltli

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia