Cengiz Han - Jack Weatherford


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$14.49

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

 “Genghis Khan was the last great tribal emperor in world history. He was the heir to the 10,000-year war between the nomadic tribes and the civilized world, the struggle of hunters and shepherds against farmers. It was a story as old as the story of Cain, who killed his brother Abel…”

-Jack Weatherford

Few leaders in world history have held titles as diverse as Genghis Khan. Genghis Khan, described as barbaric and cruel by some historians, is mentioned as a brave ruler or a legendary emperor in the pages of other historians. It is a fact that Genghis Khan had both a very mysterious character and a huge army that crushed many lands with his horses. This army has often caused changes in maps and population movements, and even irreversible climate and environmental changes, according to recent research.

From his childhood, Genghis Khan learned to fight fearlessly, in a ruthless environment, the indispensable qualities of a warrior, such as ambition, perseverance and courage, in all details. He grew up with his scientific and technical curiosity to establish a military organization whose power is still unsolved and an unprecedented postal network. Research on this unforgettable name in Mongolian history, which has extremely different customs and laws, is becoming more and more popular day by day. Especially when it comes to the history of war and state administration, it is impossible not to mention Genghis Khan.

In this book, Jack Weatherford, a world-renowned researcher with the title of Doctor of Humanity Science from Genghis Khan University in Mongolia, traces the surprising story and conquests of Genghis Khan and his grandchildren.

Dough Type : 2nd Dough

Size : 13.5 x 21

First Edition Year : 2018

Number of Editions: 1st Edition

Language Turkish

Number of Pages: 384

Original Language: English

Original Title: Genghis Khan and the Making of the Modern World

-----------------

“Cengiz Han, dünya tarihinin son büyük kabile imparatoruydu. Göçebe hayatı yaşayan kabileler ile uygar dünya arasındaki 10.000 yıllık savaşın, avcılarla çobanların çiftçilere karşı verdikleri mücadelenin mirasçısıydı. Kardeşi Habil’i öldüren Kabil’in hikâyesi kadar eski bir hikâye idi…”

-Jack Weatherford

Dünya tarihinde çok az lider Cengiz Han kadar farklı unvanlara sahip olmuştur. Bir kısım tarihçiler tarafından barbar ve gaddar olarak anlatılan Cengiz Han, diğer tarihçilerin sayfalarında cesur bir hükümdar ya da efsane bir imparator olarak geçer. Şu bir gerçektir ki Cengiz Han hem oldukça gizemli bir karaktere hem de nice toprakları atlarıyla ezip geçmiş devasa bir orduya sahip olmuştur. Bu ordu çoğu zaman haritaların ve nüfus hareketlerinin değişmesine, hatta son yapılan araştırmalara göre geri dönüşü olmayan iklim ve çevre değişikliklerine bile sebep olmuştur.

Cengiz Han, çocuk yaşlarından itibaren korkusuzca savaşmayı, acımasız bir ortamda hırs, azim ve cesaret gibi bir savaşçının olmazsa olmaz özelliklerini tüm detaylarıyla öğrenmiştir. Kudreti hâlâ çözülememiş bir askeri teşkilât ile benzeri görülmemiş bir posta ağı kuracak kadar ilim ve teknik merakıyla yetişmiştir. Son derece farklı âdetlere ve kanunlara sahip Moğol tarihinin bu unutulmaz ismine dair araştırmalar gün geçtikçe daha fazla popüler olmaktadır. Özellikle savaş ve devlet yönetimi tarihi denince, Cengiz Han’dan bahsedilmemesi imkânsızdır.

Moğolistan’daki Cengiz Han Üniversitesi’nden İnsanlık Bilimi Doktorluk unvanı almış, dünyaca ünlü bir araştırmacı olan Jack Weatherford, bu kitabında Cengiz Han ve onun torunlarının şaşırtıcı hikâyesinin ve fetihlerinin izini sürüyor.

Hamur Tipi : 2. Hamur

Ebat : 13,5 x 21

İlk Baskı Yılı : 2018

Baskı Sayısı : 1. Basım

Dil : Türkçe

Sayfa Sayısı : 384

Orijinal Dili : İngilizce

Orijinal Adı : Genghis Khan and the Making of the Modern World

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia