Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$12.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

 

Brave New World

British author Aldous Huxley's Brave New World, published in 1932, is among the most powerful examples of dystopian literature in the world. Huxley, one of the most remarkable writers of his time with his satirical works, blends his critical perspective with imagination and dark humor in Brave New World. Thus, the author gives a heavy lesson in humanity to the modern society of the future in his work.

Aldous Huxley, who wrote his novel in the period between the First and Second World Wars, makes the readers feel the pessimistic atmosphere of the 30s strongly. Drawing attention to the impact of war and developing technology on humanity, the author revises his work in 1946 - one year after the Second World War. The preface he added to the book in this process reveals Huxley's power of criticism in the most striking way.

You Are In A New Calendar Now!

The events in Brave New World take place in 26th century England. However, the time in the work is called "632 years after Ford". In this context, Henry Ford's invention of the production line is considered a new milestone by the people of the period. In the world order described in the work, "material and consumption" is glorified, while "human" takes place only as a product in this order.

There is a period of war in the novel, just like the Nine Years' War in European history. After the economic downturn, an order called Brave New World is being established. In this order, the continuation of the human race is provided by production lines. Difficulties such as diseases, wars and poverty are thus eliminated.

Along with all the efforts for absolute peace to prevail, artistic activities are also completely prohibited. And because of this, humanity continues its life as a prisoner of pleasures that will completely exhaust itself. So, how long do you think this blunder can last?

Dough Type : 2nd Dough

Number of Pages: 272

Size : 13.5 x 21

First Edition Year : 2003

Number of Editions: 10th Edition

Language Turkish

Media Type : Paperback

----------------

Cesur Yeni Dünya

İngiliz yazar Aldous Huxley’nin 1932 yılında yayımlanan Cesur Yeni Dünya adlı eseri, distopya edebiyatının dünyadaki en güçlü örnekleri arasında yer alıyor. Hiciv türünde yayımladığı eserler ile döneminin en dikkat çekici yazarlarından olan Huxley, Cesur Yeni Dünya’da eleştirel bakış açısını hayal gücü ve kara mizah ile harmanlıyor. Böylece yazar, eserinde geleceğin modern toplumuna ağır bir insanlık dersi veriyor.

Romanını Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönemde kaleme alan Aldous Huxley, okurlara 30’lu yılların karamsar atmosferini güçlü bir şekilde hissettiriyor. Savaşın ve gelişen teknolojinin insanlık üzerinde yarattığı etkiye dikkat çeken yazar, eserini 1946’da - İkinci Dünya Savaşı’nın bir yıl sonrasında - yeniden gözden geçiriyor. Kitaba bu süreçte eklediği önsöz ise Huxley’nin eleştiri gücünü en çarpıcı şekliyle ortaya koyuyor. 

Şu An Yeni Bir Takvimin İçindesiniz!

Cesur Yeni Dünya romanındaki olaylar, 26’ncı yüzyıl İngiltere’sinde geçiyor. Ancak eserdeki zaman “Ford’dan sonra 632 yılı” olarak adlandırılıyor. Bu bağlamda Henry Ford’un üretim bandını icat etmesi, dönemin insanları tarafından yeni bir milat olarak kabul görüyor. Eserde anlatılan dünya düzeninde “maddiyat ve tüketim” yüceltilirken, “insan” bu düzende sadece bir ürün olarak yer buluyor.

Romanda, tıpkı Avrupa tarihindeki Dokuz Yıl Savaşı gibi bir savaş dönemi oluyor. Sonrasında yaşanan ekonomik darboğazdan sonra ise Cesur Yeni Dünya olarak adlandırılan bir düzen kuruluyor. Bu düzende insan ırkının devamı da üretim bantları ile sağlanıyor. Hastalıklar, savaşlar ve fakirlik gibi zorluklar böylece ortadan kaldırılıyor. 

Mutlak huzurun hakim olması için yapılan tüm çalışmaların beraberinde, sanatsal etkinlikler de tamamen yasaklanıyor. Ve bundan dolayı insanlık, kendini tamamen tüketecek zevklerin esiri olarak yaşamını sürdürüyor. Peki, bu gaflet sizce ne zamana kadar sürebilir?

Hamur Tipi : 2. Hamur

Sayfa Sayısı : 272

Ebat : 13,5 x 21

İlk Baskı Yılı : 2003

 

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia