Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı 1923-2023 - İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$13.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

"The last two centuries of the Turks is a great historical journey that should be carefully reviewed in the whole Eastern world and in the Balkans. Therefore, it is an important part of World History and should be carefully considered."

-Ilber Ortayli-

“We started the First Century of the Republic from the modernization period of the Ottoman Empire, when the building blocks of our new state were laid.

The II. Abdulhamid's years in search of modernity, but also the days of tyranny and the adventures of young Ottoman officers who rebelled against it and sought freedom...

The period of the National Struggle, the first two years of the Republic, when the atmosphere of freedom was dominant, and the difficult times with one party, followed by the 1950s when the multi-party political life began...

The history of the coups that started with the 1913 Babıali Raid...

The ancient problems that the new state has been trying to solve since its first day; The Kurdish Question, the "reactionary" issue and the issue of education...
All political movements from Islamism to nationalism, from center-right to social democracy...

Our constitutional texts from 1876 to 1924 and 1982... Our longing for a new constitution that will carry us to 2023...

Our centuries-old foreign policy, our bilateral relations, our representation in international organizations, the Cyprus Peace Operation, our EU adventure and our Middle East policies...

The strongest sociological dynamics and developments such as urbanization, universityization, slums, economic growth, corruption, loss of quality and quality in daily life...

In other words, we talked about the important historical dynamics that made us who we are and carried us to today...”

-Ismail Kucukkaya-

A must-read for any reader interested in Turkey's past and future…

(From the Promotion Bulletin)

Dough Type : 2nd Dough

Size : 13.5 x 21

First Edition Year : 2017

Number of Editions: 1st Edition

Media Type : Paperback

--------------

"Türklerin son iki asrı bütün Doğu dünyasında ve Balkanlar'da dikkatle gözden geçirilmesi gereken büyük bir tarihî yolculuktur. Bu nedenle de Dünya Tarihi'nin önemli bir parçasıdır ve dikkatle üzerinde durulmalıdır."

-İlber Ortaylı-

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı'na yeni devletimizin yapı taşlarının döşendiği Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme döneminden başladık.

Atatürk ve silah arkadaşlarının yetiştiği II. Abdülhamid'in modernlik arayışı içinde geçen yıllarını, ama aynı zamanda istibdad günlerini ve buna karşı isyan edip hürriyet arayan genç Osmanlı subaylarının maceraları hayatları...

Millî Mücadele dönemini, özgürlük havasının egemen olduğu Cumhuriyet'in ilk iki yılını ve tek partili zorlu zamanları, ardından gelen çok partili siyasal yaşamın başladığı 1950'li yılları...

1913 Babıali Baskını'yla başlayan darbeler tarihini...

Yeni devletin ilk gününden itibaren çözmeye çalıştığı kadim problemleri; Kürt Sorunu'nu, "irtica" meselesini ve eğitim konusunu...
İslâmcılıktan milliyetçiliğe, merkez sağdan sosyal demokrasiye bütün siyasal akımları...

1876'dan 1924'e ve 1982'ye anayasa metinlerimizi... Bizleri 2023'e taşıyacak yeni anayasa özlemimizi...

Asırlık dış politikamız, ikili ilişkilerimiz, uluslararası kuruluşlardaki temsiliyetimiz, Kıbrıs Barış Harekâtı, AB macerası ve Ortadoğu politikalarımızı...

Şehirleşme, üniversiteleşme, gecekondulaşma, ekonomik büyüme, yolsuzluklar, gündelik yaşamdaki nitelik ve kalite kaybı gibi en güçlü sosyolojik dinamik ve gelişmeleri...

Yani bizi biz yapan ve bugünlere taşıyan önemli tarihsel dinamikleri konuştuk...”

-İsmail Küçükkaya-

Türkiye'nin geçmiş ve geleceğiyle ilgilenen her okurun mutlaka okuması gereken bir başucu kitabı…

(Tanıtım Bülteninden)

Hamur Tipi : 2. Hamur

Ebat : 13,5 x 21

İlk Baskı Yılı : 2017

Baskı Sayısı : 1. Basım

Medya Cinsi : Ciltsiz

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia