Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları - Kolektif


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$29.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

 This book, titled "Personality Theories from Past to Present", is an important book on both undergraduate and graduate levels, as the most comprehensive personality theory book to date, with many theoretical approaches and content that are not included in similar books written in Turkey from past to present, from Western approaches to Asian-based approaches. and can be used as a basic resource.

Except for the "Introduction" and "Personality Evaluation" sections of the book, which consists of 25 subsections, each of which was written by 31 experts who are highly competent in their fields and in accordance with the content explained for the "Personality Theories" course in the "New Teacher Training Undergraduate Programs" renewed by YÖK. In 23 chapters, under the main headings of "Psychodynamic Approaches", "Behavioral and Cognitive Approaches", "Trait and Factor Theories", "Existential-Humanistic Approaches" and "Asia-Based Approaches", the theoretical explanations of many theorists explaining personality are given in detail.

While presenting the theoretical approaches, each chapter is titled as standard as possible in order to provide a clearer, more understandable and fluent text for the readers. At the beginning of the chapter, preparatory questions were started in order to determine the prerequisite learning of the readers in line with the achievements of the relevant chapters, and at the end of the chapters, discussion questions and multiple-choice evaluation questions for KPSS were included in order to determine the extent to which the relevant achievements were achieved. In addition, the readers of the book were provided with videos related to the theoretical approach with the QR Code application in places deemed important by the chapter authors.

(From the Promotion Bulletin)

Dough Type : 1st Dough

Number of Pages: 896

Size : 16 x 23.5

First Edition Year : 2020

Number of Editions: 1st Edition

Language Turkish

----------------

Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları" adlı bu kitap; dünden bugüne, Batılı yaklaşımlardan Asya temelli yaklaşımlara kadar geniş bir yelpazede Türkiye'de yazılmış benzer kitaplar içinde yer verilmemiş birçok kuramsal yaklaşım ve içeriğiyle bugüne kadarki en kapsamlı kişilik kuramları kitabı olarak hem lisans hem de lisansüstü düzeyde önemli ve temel bir kaynak olarak kullanılabilecek niteliğe sahiptir.
YÖK tarafından yenilenen "Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları"ndaki "Kişilik Kuramları" dersi için açıklanmış içeriğe uygun şekilde ve her biri alanlarında oldukça yetkin 31 uzman yazar tarafından kaleme alınmış 25 alt bölümden oluşan kitabın "Giriş" bölümü ile "Kişilik Değerleme" bölümleri dışında kalan 23 bölümde "Psikodinamik Yaklaşımlar", "Davranışçı ve Bilişsel Yaklaşımlar", "Özellik ve Faktör Kuramları", "Varoluşçu-İnsancıl Yaklaşımlar" ve "Asya Temelli Yaklaşımlar" ana başlıkları altında kişiliği açıklayan çok sayıda kuramcının kuramsal açıklamalarına ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir.

Kuramsal yaklaşımlar sunulurken okuyucular için daha açık, anlaşılır ve akıcı bir metin olmasını sağlayabilmek adına her bölüm olabildiğince standart biçimde başlıklandırılmıştır. Bölüm başlarında okuyucuların ilgili bölümlerin kazanımları doğrultusunda ön koşul öğrenmelerinin belirlenmesi amacıyla hazırlık soruları ile başlanmış, bölüm sonlarında ise ilgili kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek amacıyla tartışma soruları ve ayrıca KPSS'ye yönelik çoktan seçmeli değerlendirme sorularına yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kitabın içinde bölüm yazarları tarafından önemli görülen yerlerde QR Kod uygulaması ile okuyucuların ilgili kuramsal yaklaşım ile ilgili videolara ulaşması sağlanmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Hamur Tipi : 1. Hamur

Sayfa Sayısı : 896

Ebat : 16 x 23,5

İlk Baskı Yılı : 2020

Baskı Sayısı : 1. Basım

Dil : Türkçe

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia