Hayvan Çiftliği - George Orwell


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$10.49

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

The novel Animal Farm, published in 1945 by British Author George Orwell, who is famous for his dystopian novels, contains a deep system criticism under its fairy-tale atmosphere. The work, which was written as a fable, is among the works that reached the widest audience together with the author's novel 1984. The novel about a farm and the animals living in it; it deals with states, forms of government and societies with a simple as well as symbolic expression.

Orwell's novel Animal Farm, which is considered among the contemporary classics, is among the most remarkable satirical novels in world literature. The author, who includes the negative aspects of more than one administration in the subtext of his novel, builds his main theme on the criticism of socialism. In addition to being ideologically inclined towards socialism, Orwell challenges totalitarian rule in his novel.

Get Ready to Wander The World's Most Real and Unusual Farm!

The plot of the book takes place in the Principality Farm, owned by a man named Mr. Jones. The animals mistreated by Mr. Jones are extremely uncomfortable with this situation. One day, Big Chief, the wise pig of the farm, organizes the animals and explains to them the idea of ​​revolution. Before long, Big Chief is killed, but he leaves his words to the animals.

One day, the animals rebel in a way they did not expect, on the grounds that they were not fed. Upon this revolt of the animals, Mr. Jones and the other people leave the farm. In this way, the animals who realized the revolution that settled in their ideals first start by changing the name of the farm. Pigs take over the management of this place, which is now called Animal Farm.

Everything is going well at first in the farm, which is managed by two pigs named Napoleon and Snowball. Under the leadership of these two pigs, animals create new laws and begin to live accordingly. However, as time passes, things change color and disagreements arise between the two leaders. The new management style, based on the equality of animals, takes on a completely different dimension than desired.

Dough Type : 2nd Dough

Number of Pages: 152

Size : 12.5 x 19.5

Language Turkish

----------------

Distopik romanlarıyla ünlenen İngiliz Yazar George Orwell tarafından 1945 yılında yayımlanan Hayvan Çiftliği adlı roman, masalsı atmosferinin altında derin bir sistem eleştirisi barındırıyor. Fabl türünde kaleme alınan eser, yazarın 1984 adlı romanıyla birlikte en geniş kitlelere ulaşan yapıtları arasında yer alıyor. Ön yüzünde bir çiftlik ve içinde yaşayan hayvanları konu edinen roman; devletleri, yönetim biçimlerini ve toplumları sembolik olduğu kadar sade bir anlatımla ele alıyor.

Orwell’in çağdaş klasikler arasında değerlendirilen Hayvan Çiftliği romanı, dünya edebiyatının en dikkat çekici hiciv romanları arasında bulunuyor. Romanının alt metninde birden fazla yönetimin olumsuz yönüne yer veren yazar, ana temasını sosyalizm eleştirisi üzerine kuruyor. Orwell, ideoloji bakımından kendisi de sosyalizme eğilimli olmasının yanı sıra romanında totaliter yönetime meydan okuyor.

Dünyanın En Gerçek ve Sıra Dışı Çiftliğinde Dolaşmaya Hazır Olun!

Kitabın olay örgüsü, Bay Jones adlı bir adamın sahip olduğu Beylik Çiftliği’nde geçiyor. Bay Jones tarafından kötü davranılan hayvanlar, bu durumdan son derece rahatsız oluyor. Bir gün çiftliğin bilge domuzu Koca Reis, hayvanları örgütlüyor ve onlara devrim fikrini açıklıyor. Çok geçmeden Koca Reis öldürülüyor ancak sözlerini hayvanlara miras bırakıyor.

Bir gün hayvanlar, yemlerinin verilmediği gerekçesiyle kendilerinin de beklemediği bir şekilde isyan ediyor. Hayvanların bu ayaklanması üzerine Bay Jones ve diğer insanlar çiftliği terk ediyor. Böylelikle ideallerine yerleşen devrimi gerçekleştiren hayvanlar, işe ilk olarak çiftliğin adını değiştirmekle başlıyor. Adı artık Hayvan Çiftliği olan bu yerin yönetimini ise domuzlar üstleniyor.

Napolyon ve Snowball adlı iki domuzun önderliğinde idare edilen çiftlikte başta her şey yolunda ilerliyor. Hayvanlar, bu iki domuz önderliğinde yeni kanunlar oluşturup buna göre yaşamaya başlıyor. Ancak zaman geçtikçe işlerin rengi değişiyor ve iki lider arasında anlaşmazlıklar baş gösteriyor. Hayvanların eşitliği üzerine kurulan yeni yönetim biçimi, istenenden çok farklı bir boyut kazanıyor.

Hamur Tipi : 2. Hamur

Sayfa Sayısı : 152

Ebat : 12,5 x 19,5

Dil : Türkçe

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia