Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens - Yuval Noah Harari


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$18.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

Sapiens from Animals to Gods, written by Israeli Author and History Professor Yuval Noah Harari, is among the most popular books of recent years. The work, which deals with the historical journey of man from the beginning to the present, details all the conditions that create today in the light of science and social sciences.

“At first everything was a cloud of dust.” Sounds very familiar doesn't it? As it is known, this expression is a phrase used mischievously today in order for the other party to grasp a subject in all its details. However, when the word is opened from the history of humanity, it is not possible to ignore the importance of this beginning. Sapiens from Animals to Gods; It starts from this point to answer all the questions asked about the universe, the world and man.

It's Time to Take a Time Travel of 13.5 Billion Years!

Harari; At the beginning of his book, he begins by saying that the development of the world was first formed around physics, then chemistry, and finally biology. From this point on, Harari also touches on evolution, and deals with the roots of Neanderthals and Sapiens species reaching the present day. Human development in the book; It is examined under three main headings as “Cognitive Revolution”, “Agricultural Revolution” and “Scientific Revolution”.

According to the book, the Scientific Revolution covers the last 5,000 years of the historical process. In other words, it is possible to reach more concrete information about the last 5 thousand years compared to previous periods in history. That's why the Scientific Revolution subtitle is the longest part of the book. The author adopts a more subjective narrative in the aforementioned section; It has remarkable implications for today's understanding of governance, power and peace.

Sapiens from Animals to Gods; It brings together many subjects related to different disciplines, from religions to management styles, from social strata to livelihoods, from migration to wars, under a single title. The book deals with the struggle for supremacy that man, who sees himself as equal to animals, waged against nature and himself over time. In fact, he is critical of man's ascribing a divine quality to himself as he gets closer to the present day thanks to his power. Compiled from the topics that Harari taught in his lectures, this book continues to expand its readership day by day with its fluent narrative as well as its scientific atmosphere.

Dough Type : 2nd Dough

Number of Pages: 412

Size : 15 x 21.5

First Edition Year : 2015

Language Turkish

-----------------

İsrailli Yazar ve Tarih Profesörü Yuval Noah Harari’nin kaleme aldığı Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, son yılların en çok ses getiren kitapları arasında yer alıyor. Başlangıçtan bugüne insanın tarihsel yolculuğunu ele alan eser, bugünü meydana getiren tüm koşulları fenni ve sosyal bilimler ışığında detaylandırıyor.

“Önce her şey bir toz bulutuydu.” Kulağa çok tanıdık geliyor değil mi? Bilindiği üzere bu ifade, karşı tarafın bir konuyu tüm detaylarıyla kavraması adına günümüzde muzipçe kullanılan bir kalıp. Ancak söz insanlık tarihinden açıldığında, bu başlangıcın önemini göz ardı etmek mümkün değil. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens; evren, dünya ve insan hakkında sorulan tüm soruları cevaplamaya tam da bu noktadan başlatıyor.

13.5 Milyar Yıllık Bir Zaman Yolculuğuna Çıkmanın Tam Zamanı!

Harari; kitabının başında dünyanın gelişiminin önce fizik, ardından kimya ve en sonunda biyoloji etrafında teşekkül ettiğini söyleyerek sözlerine başlıyor. Bu noktadan itibaren evrime de temas eden Harari, neandertal ve sapiens türlerinin günümüze uzanan köklerini ele alıyor. Kitapta insanın gelişimi; “Bilişsel Devrim”, “Tarım Devrimi” ve “Bilimsel Devrim” olmak üzere üç temel başlık altında inceleniyor.

Kitaba göre Bilimsel Devrim, tarihsel sürecin son 5 bin yılını kapsıyor. Şöyle ki tarihte önceki dönemlere nazaran, son 5 bin yıla ilişkin daha fazla somut bilgiye ulaşmak mümkün. Bu nedenle Bilimsel Devrim alt başlığı, kitabın en uzun kısmını oluşturuyor. Söz konusu bölümde daha subjektif bir anlatım benimseyen yazar; günümüzün yönetim, güç ve barış anlayışına dair kayda değer çıkarımlarda bulunuyor.

Hayvanlardan Tanrılara Sapiens; dinlerden yönetim biçimlerine, toplumsal katmanlardan geçim kaynaklarına, göçlerden savaşlara kadar farklı disiplinlere ilişkin birçok konuyu tek başlık altında bir araya getiriyor. Kitap, başta kendini hayvanlarla eş değer olarak gören insanın zamanla doğaya ve kendisine karşı sürdürdüğü üstünlük savaşımını konu ediniyor. Hatta insanın, gücü sayesinde günümüze yaklaştıkça kendine tanrısal bir nitelik atfetmesine de eleştirel bir gözle yaklaşıyor. Harari’nin derslerinde anlattığı konulardan derlediği bu kitap, bilimsel atmosferinin yanı sıra akıcı anlatımıyla da okur kitlesini günden güne genişletmeye devam ediyor.

Hamur Tipi : 2. Hamur

Sayfa Sayısı : 412

Ebat : 15 x 21,5

İlk Baskı Yılı : 2015

Dil : Türkçe

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia