Kalplerin Keşfi - İmam-ı Gazâlî (İnce Kapak)


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$21.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

 Mükaşefetü'l-Kulûb is a mystical work in terms of its subject. In terms of content, it is a work that aims to lead hearts to a sensitive Islamic life and to squeeze a pure Islamic life there. Mükaşefetü'l-Kulûb is a book of "Hearts Revival". It is a work that teaches to work on improvement by detecting and discovering their situations, by revealing them. Sufism is a science that deals with the heart. It is known that, just as the heart is, the outer members and life present a view suitable for it. Allah's; In accordance with the meaning of the hadith that "every slave checks his heart several times a day", the heart, which is the place of manifestation of deeds in Sufism, has been taken into consideration. This is a way of life that every Islamic scholar, every devotee and devotee of Allah, lives at the beginning or at the end. The heart that Allah Almighty visits every day is undoubtedly worthy of being clean. Because it is the rule of good manners for a servant (like the master of a slave) to his Lord. A servant who does not have good manners has no honor in the presence of his Lord. However, the goal for a slave is to gain the favor of his master. The happiness and peace of the servant also depend on it. In this respect, the heart, the discovery of hearts and knowing the states (Mukâşefetü'l-Kulûb) are very important.

(From the Promotion Bulletin)

First Edition Year: 2015

Number of Pages: 582

Language Turkish

-----------------

Mükâşefetü’l-Kulûb konu itibariyle tasavvufî bir eserdir. İçerik itibariyle kalpleri hassas bir İslâmi hayata sevk etmeyi, oraya saf bir İslâmî hayatı sıkıştırmayı hedef edinen bir eserdir. Mükâşefetü’l-Kulûb bir “Kalpleri İhyâ” kitabıdır. Durumlarını tespit ve keşfedip aralayarak, ortaya çıkararak ıslaha çalışmayı öğreten bir eserdir. Tasavvuf kalp ile meşgul olan bir ilimdir. Malûmdur ki, kalp nasıl olursa dış âzâ ve yaşayış da ona uygun bir manzara arz eder. Allah Teâlâ’nın; “Her kulun kalbini günde birkaç kere kontrol ettiği” hadisinin mânâsına itibarla tasavvufta amellerin zuhur mahalli olan kalp ele alınmıştır. Bu her İslâm âliminin, Hakka ubûdiyyete kendini adamış her âbid ve zahidin başta ya da sonda yaşadıkları bir hayat tarzıdır. Cenâb-ı Hakk’ın her gün ziyaret ettiği kalp hiç şüphesiz ki temiz olmaya lâyıktır. Çünkü bir kulun, Rabbine karşı (kölenin efendisine misali) edep kaidesidir. Edebi olmayan bir kulun Rabbi yanında itibarı olmaz. Hâlbuki bir köle için gaye, efendisinin teveccühünü kazanmasıdır. Kulun saadet ve huzuru da buna bağlıdır. Bu bakımdan kalp, kalplerin keşfi ve hâllerin bilinmesi (Mükâşefetü’l-Kulûb) gayet mühimdir.

 (Tanıtım Bülteninden)

İlk Baskı Yılı : 2015

Sayfa Sayısı : 582

Dil : Türkçe

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia