Kur'an ve Son İslam - Gazi Özdemir


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$20.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

 

"The Only Religion of Allah is Islam,
It is the Entire Body of Unchangeable Main Rules
HARAMIS ARE ISM AND SINS
To say "ISLAM" means to believe in Allah as the only God without associating partners, thus "Love, peace, tolerance and research; means to be in a life based on “making benefit with what they produce”. What is forbidden for such a life and the rules that are required to be done are defined with the expression "RELIGION". Violating the prohibitions, each of which is an obligatory rule, is called "HARAM", and not doing what is required as a fard is called "SIN".

This set of rules called "RELIGION" was changed from time to time according to the changing socio-economic structures of societies and these changes were communicated to people through prophets. Even if the rules change, these rules have always been sent under the name of Allah's only religion "ISLAM" and this arrangement has been finalized with the Qur'an.

For, whoever seeks a religion other than Islam, which all prophets proclaimed and which is to believe only in Allah with complete submission without associating partners with Allah, will not be accepted by Allah for this religion and his efforts and will be among the losers in the Hereafter.

(Surah Al-i Imran; verse: 85)

Thus, the Qur'an contains the rules of the "FINAL ISLAM", and the previous books, the Torah and the Bible, contain the rules of the "PREVIOUS ISLAM".

Because I have given your religion its final form today, so that I have now terminated my blessing on religion and have completed and approved Islam as religion for you.

(Surah Maida; verse: 3)

(From the Promotion Bulletin)

--------------

Allah’ın Tek Dini İslâm,
Muhkem-Değişmez Ana Kurallar Bütünüdür
HARAMLAR, İSM’LER ve GÜNAHLARDIR
“İSLÂM” demek, tek ilâh olarak Allah’a şirk koşmaksızın iman etmek, böylece “Sevgi, barış, hoşgörü ve araştırma; ürettikleri ile fayda sağlama” temelli bir yaşamda olmak demektir. Böyle bir yaşama yönelik yapılması yasak olanlar ile yapılması istenen kurallar bütünü “DİN” ifadesi ile tanımlanmaktadır. Her biri birer farz kural olan yasakları çiğnemek “HARAM”, yapılması birer farz olarak istenenleri yapmamak ise “GÜNAH” diye isimlendirilmektedir.

“DİN” denilen bu kurallar bütünü, toplumların değişen sosyo-ekonomik yapılarına göre zaman zaman değiştirilmiş ve bu değişiklikler peygamberler aracılığıyla insanlara tebliğ edilmiştir. Kurallar değişse bile bu kurallar, daima Allah’ın tek dini “İSLÂM” ismi altında gönderilmiş ve bu düzenleme, Kur’an ile sonlandırılmıştır.

Çünkü her kim, tüm peygamberlerin bildirdiği ve şirk koşmadan sadece Allah’a tam bir teslimiyetle iman etmek olan İslam’dan başka bir din ararsa, Allah tarafından bu dini ve çabası kabul görmeyecek ve ahrette de kaybedenlerden olacaktır.

(Al-i İmran Suresi; ayet: 85)

Böylece Kur’an, “SON İSLÂM”ın kurallarını, önceki kitaplar olan Tevrat ve İncil ise “ÖNCEKİ İSLÂM”ın kurallarını içermektedirler.

Çünkü Ben bugün dininize son şeklini verdim, böylece  din ile ilgili nimetimi artık sonlandırdım ve sizin için din olarak İslâm'ı tamamlayıp onayladım.

(Maide Suresi; ayet: 3)

(Tanıtım Bülteninden)

Hamur Tipi : 2. HamurDough Type: 2. Dough

Size: 13,5 x 21

First Edition Year : 2018

Number of Pages: 448

Ebat : 13,5 x 21

İlk Baskı Yılı : 2018

Sayfa Sayısı: 448

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia