Küreselleşme - Toplumsal Sonuçları - Zygmunt Bauman


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$9.49

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

 When everything seems blurry in the picture, social scientists who dedicate their lives to certainty and clarity often shut up and wait for the pieces to fall into place. On the other hand, outstanding thinkers like Zygmunt Bauman boldly dive into uncertainty and reveal what they find, see and feel. Globalization is the product of such audacity. XX. It was written at the end of the century, when neither the superpowers nor the unity created by these powers by dividing the world and giving meaning to every corner remained, and when there was no north to point to by compasses; however, it is a work that is becoming clearer with each passing day that it points in the right direction.

According to Bauman, globalizing powers are living their days of reign, and the poor who are stuck in the locality pay the price for this. Life continues to be tied to the land, to the local; however, the power is now homeless and does not feel any responsibility towards the workers, the youth, the needy, or the future generations. Globalization focuses on this imbalance. While the locals are trying to create a new sense of "we" by using whatever is in their repertoire such as race, nationality, ethnicity, class, the globals, who no longer need the poor, encourage their introversion.

The West is spending what it once did to illuminate the world and make it look like itself, now that everyone stays where they are and as they are. In his book Globalization, Bauman touches upon the moral dilemmas brought about by globalization by giving striking examples. The hungry, who want to go where there is plenty of food, pay big money and go on their journey, where "frown eyebrows" are waiting for them at the end, on rotten boats without an identity; The rich enjoy globality by sipping their champagne in the first class of the planes, moreover, for less.

The author also dwells on the change in the understanding of crime and punishment; Now, he says, prison has become an alternative to employment, a new way to get rid of the mass of people who are not needed and to create an environment in which investors can trust. According to Bauman, who makes interesting as well as frightening predictions about the future, while the locals build thick walls around their locales, the globals seek to turn locales into concentration camps. Globalization and its twin sister, localization, serve the same purpose: fragmentation and alienation. Globalization is an indispensable resource for understanding today's Turkey, where both localization and globalization make their weights felt.
(From the Promotion Bulletin)

Number of Pages: 160

Print Year: 2016

Language: Turkish

Publisher: Detail Publications

First Edition Year: 2014

Language Turkish

--------------

Tabloda her şeyin bulanık göründüğü zamanlarda, hayatlarını kesinlik ve berraklığa adamış sosyal bilimciler genellikle susar ve taşların yerine oturmasını bekler. Zygmunt Bauman gibi kalburüstü düşünürler ise cesaretle belirsizliğe dalar ve bulduklarını, gördüklerini, hissettiklerini ortaya döker. İşte Küreselleşme böyle bir cüretin ürünü. XX. yüzyılın sonlarında, artık ne süper güçler ne de bu güçlerin, dünyayı bölüp her köşesine bir anlam vererek yarattıkları bütünsellik kalmamışken ve pusulaların gösterebileceği bir kuzey yokken yazılmış; ancak doğru yöne işaret ettiği her geçen gün daha açık hale gelen bir eser.

Bauman'a göre, küreselleşen güçler saltanat günlerini yaşıyor, bunun bedelini de yerelliğe çakılıp kalmış zavallılar ödüyor. Hayat toprağa, yerele bağlı olmayı sürdürüyor; oysa güç artık yurtsuz ve ne emekçilere, gençlere, muhtaçlara ne de gelecek nesillere karşı sorumluluk duyuyor. Küreselleşme bu dengesizlik üzerinde duruyor. Yereller dağarlarında ırk, millet, etnik köken, sınıf gibi ne varsa kullanarak yeni bir "biz" duygusu yaratmaya çalışırken, artık yoksullara ihtiyaç duymayan küreseller onların içlerine kapanmalarını körüklüyor.

Batı, bir zamanlar dünyayı aydınlatmak ve kendisine benzetmek için harcadığı çabayı şimdi herkesin olduğu yerde ve olduğu gibi kalması için harcıyor. Küreselleşme kitabında Bauman, küreselleşmenin getirdiği ahlâki ikilemlere çarpıcı örnekler vererek değiniyor. Yiyeceğin bol olduğu yere gitmek isteyen açlar, büyük paralar ödeyerek sonunda kendilerini "çatık kaşlar"ın beklediği yolculuklarına çürük teknelerle, kimliksiz çıkarken; zenginler uçakların birinci mevkilerinde şampanyalarını yudumlayarak küreselliğin tadını çıkarıyor, üstelik daha ucuza.

Suç ve ceza anlayışındaki değişim üzerinde de duruyor yazar; artık hapishanenin istihdamın bir alternatifi haline geldiğini, ihtiyaç duyulmayan yığınla insandan kurtulmanın ve yatırımcıların güven duyacakları bir ortam yaratmanın yeni bir yolu olduğunu söylüyor. Gelecek hakkında ilginç olduğu kadar korkutucu öngörülerde bulunan Bauman'a göre yereller yerellikleri etrafına kalın duvarlar örerken, küreseller yerellikleri toplama kamplarına dönüştürme peşinde. Küreselleşme ve onun ikiz kardeşi yerelleşme, aynı amaca hizmet ediyor: parçalanma ve yabancılaşma. Küreselleşme, yerelleşmenin de küreselleşmenin de ağırlıklarını fazlasıyla hissettirdiği günümüz Türkiyesi'ni anlamak için vazgeçilmez bir kaynak niteliği taşıyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Sayfa Sayısı: 160

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

İlk Baskı Yılı : 2014

Dil : Türkçe


You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia