Mesnevi-i Şerif - Mevlana Celaleddin-i Rumi


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$28.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

Hz. During his lifetime, Mevlânâ said, “After us, the Mesnevi will become sheikh and show the right way to those who seek it; he will rule them and lead them.” With the inspiration taken from this word, many translations and commentaries of Mesnevi have been made throughout history. Süleyman Mehmed Nahîfî (d. 1738) is the first person to translate this work, which is the handbook of believers, in verse in the same aruz meter. This study also includes the simplified text of this translation made by Âmil Çelebioğlu.

“Mevlânâ, one of the greatest figures in the thousand-year-old Turkish cultural history; he is a great scholar, a profound Sufi and a good poet. He is a responsible and sensitive person who emerged as the grace of God in the most troubled times of the people in Anatolia and ensured the unity and solidarity of the people and ensured their cohesion and unification. He made us reflect the love he drank from his spring, just as a mirror reflects the sun; It embraced love, human love, forgiveness, compassion, belief, attachment, and cleansing the heart with this pleasure. These positive contributions of him still continue with his Mesnevi that appeals to all times. This great Persian verse work, which contains the secrets of life, has many Turkish translations and annotations. One of these translations, one of the 18th century poets, Süleyman Nahîfî (1151/1738-39) was translated into verse by Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu transferred it to today's alphabet and made it available for use.” Prof. dr. Nihat Oztoprak

(From the Promotion Bulletin)

Simplifying by: Amil Celebioglu

Dough Type: 2. Dough

Size : 15.5 x 23.5

First Edition Year: 2018

Number of Pages: 800

Editions: 1st Edition

İlk Baskı Yılı : 2018

Sayfa Sayısı : 800

Baskı Sayısı : 1. Basım

--------------

Hz. Mevlânâ, yaşadığı dönemde “Bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve arayanlara doğru yolu gösterecek; onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir,” der. Bu sözden alınan ilham ile Mesnevî'nin tarih boyunca birçok tercümesi ve şerhi yapılmıştır. Süleyman Mehmed Nahîfî (v. 1738) inananların el kitabı olan bu eserin, aynı aruz vezninde manzum olarak tamamını tercüme eden ilk kişidir. Bu çalışma da, onun bu tercümesinin Âmil Çelebioğlu tarafından yapılan sadeleştirilmiş metnini ihtiva etmektedir.

“Bin yıllık Türk kültür tarihinin en büyük simalarından biri olan Mevlânâ; büyük bir âlim, derin bir sûfî ve iyi bir şairdir. Anadolu’da halkın en sıkıntılı dönemlerinde Allah’ın lütfu olarak ortaya çıkıp halkın birlik ve beraberliğini sağlamış, kaynaşma ve birleşmesini temin etmiş sorumlu ve duyarlı bir insandır. O, aynanın güneşi aksettirmesi gibi pınarından içtiği sevgiyi bizlere aksettirmiş; muhabbeti, insan sevgisini, affı, merhameti, inanmayı, bağlanmayı, gönlü bu haz ile temizlemeyi kucak kucak sunmuştur. Onun bu olumlu katkıları tüm zamanlara hitap eden Mesnevî'siyle hâlâ devam etmektedir. Hayatın sırlarını barındıran bu büyük Farsça manzum eserin birçok Türkçe tercüme ve şerhi vardır. Bu tercümelerden biri olan 18. yüzyıl şairlerinden Süleyman Nahîfî'nin (1151/1738-39) manzum tercümesini Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu bugünkü alfabeye aktararak istifadeye sunmuştur.” Prof.Dr. Nihat Öztoprak

 (Tanıtım Bülteninden)

Sadeleştiren: Amil Çelebioğlu

Hamur Tipi : 2. Hamur

Ebat : 15,5 x 23,5

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia