Sözler - Bediüzzaman Said Nursi


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$33.49

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

Bediuzzaman Said Nursi is one of the great scholars and thinkers raised by our nation. He devoted his life to explaining the truths of faith to the people of this age. Bediuzzaman's greatest desire and dream is to write a great commentary on the Qur'an, which he designed at the beginning of the century in 60-70 volumes. He wrote his book Muhakemat as the introduction to the tafsir. During the First World War, he wrote the first volume of this commentary, İşaratü'l-İ'caz, at the front. However, he was held captive in Russia for a long time between 1915 and 1918, just before the Bolshevik Revolution, and during this captivity, he gave up on this idea, as he personally witnessed the shocks that positivism, materialism and communism caused on the faith worlds of Muslims and Christians. Instead, he preferred to write down today's faith problems based on the Qur'an. Bediuzzaman Said Nursi's warning should always be taken into account, both when reading this work and when reading all books except the Qur'an. "My dear brothers! Your master is not Layuhti. It is a mistake to think that he is infallible. A rotten apple does not harm the garden by having a rotten apple in a garden. It does not depreciate the treasure by having little money in a treasury". "An eternal truth is not built on mortal personalities. If it is, it is cruelty to the truth." By saying this, he preferred the evil eye to his works, rather than his own personality, which he saw as helpless, mortal, and faulty.
(From the Promotion Bulletin)

Dough Type : Shamua

First Edition Year : 2016

Number of Editions: 2nd Edition

Number of Pages: 968

----------------

Bediüzzaman Said Nursi milletimizin yetiştirdiği büyük alim ve mütefekkirlerdendir. O, hayatını bu çağın insanlarına iman hakikatlerini anlatmaya adamıştır. Bediüzzaman'ın en büyük arzusu ve hayali, yüzyılın başında 60-70 cilt olarak tasarladığı büyük bir Kur'an tefsiri kaleme almaktır. Tefsirin mukaddimesi olarak da Muhakemat adlı eserini kaleme almıştır. Birinci Dünya Savaşında bu tefsirin birinci cildi olan İşaratü'l-İ'caz'ı cephede yazmıştır. Ancak 1915-1918 yılları arasında, Bolşevik ihtilalinin hemen öncesinde uzun bir zaman Rusya'da esir kalmış ve bu esareti sırasında pozitivizm, materyalizm ve komünizm gibi cereyanların Müslümanlar ile Hristiyanların inanç dünyaları üzerinde meydana getirdiği sarsılmaları bizzat müşahede ettiğinden bu fikrinden vazgeçmiştir. Bunun yerine Kur'an-ı Kerim'den hareketle özellikle bu günün inanç problemlerini kaleme almaya tercih etmiştir. Gerek bu eseri okurken gerekse de Kur'an-ı Kerim dışındaki bütün kitapları okurken Bediüzzaman Said Nursi'nin şu ihtarı daima göz önünde bulundurulmalıdır. "Aziz kardeşlerim! Üstadınız layuhti değil. Onu hatasız zannetmek hatadır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir hazinede silik para bulunmakla, hazineyi kıymetten düşürtmez". "Baki bir hakikat, fani şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edilse, hakikata zulümdür." demek suretiyle aciz,fani,hatalı gördüğü kendi şahsiyetinden ziyade nazarları yazdığı eserlerine tevcih etmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Hamur Tipi : Şamua

İlk Baskı Yılı : 2016

Baskı Sayısı : 2. Basım

Sayfa Sayısı : 968

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia