Sultanın Casusları 16.Yüzyılda İstihbarat Sabotaj ve Rüşvet Ağları - Emrah Safa Gürkan


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$15.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

““The book in your hand by Emrah Safa Gürkan, who is one of the prominent names with his scientific studies on political developments in the Mediterranean world and piracy activities, is the XVI century, which is generally accepted as the pinnacle of the imperial age. examines the issue of espionage and counterintelligence in the 19th century, based on original domestic and foreign documents and book sources; It offers interesting information that can be considered satisfactory about the "work" of receiving information, which has been the subject of very little serious study. Feridun M. Emecen States and armies have conducted intelligence throughout history, sometimes within the framework of an official organization whose functioning has been carefully regulated, and sometimes through opportunistic and devious spies. The only duty of this intelligence agency and its members is not to collect news and to transmit this news in a timely and secure manner with methods such as encryption and hidden text; They also engage in "covert operations" such as assassinating the enemy rulers and commanders, sabotaging military targets, and provoking the "fifth column" that is dissatisfied with the enemy's administration. Here, this book, which blends Ottoman sources with thousands of documents in Italian, Spanish, French, Portuguese, German and Latin in European archives, deals with the intelligence activities of the Ottomans in the Early Age, in a comparative way with their rivals, the Habsburgs and the Venetians. The Sultan's Spies: Intelligence, Sabotage and Bribery Networks in the 16th Century, the institutional structure of the Ottoman intelligence, the Ottoman counter-intelligence (contraception), information sources of the Ottoman pasha and his ambassadors, as well as the activities of the spies sent by the Ottomans, a world empire, to Europe and the Mediterranean, It meticulously examines issues such as the political function of intelligence and the Ottoman decision-making process. Doing research in areas such as intelligence, piracy, slavery, conversion, Ottoman-European relations and frontier studies, Assoc. Dr. This work of Emrah Safa Gürkan opens the mysterious pages of the intelligence world, accompanied by historical examples brought together with years of archival work. Thus, it fills a very important gap in both Ottoman and intelligence history.

(From the Promotion Bulletin)

Dough Type : 2nd Dough

Size : 14x21

First Edition Year : 2017

Number of Editions: 1st Edition

Media Type : Paperback

---------------

Akdeniz dünyasındaki siyasi gelişmeler, korsanlık faaliyetleri gibi konularda gerçekleştirdiği ilmî çalışmalarla öne çıkan isimlerden olan Emrah Safa Gürkan’ın elinizdeki kitabı, imparatorluk çağının doruk noktası olarak genel kabul gören XVI. asırda casusluk ve karşı istihbarat meselesini, orijinal yerli ve yabancı belge ve kitabî kaynaklara dayalı olarak incelemekte; çok az ciddî çalışmaya konu olmuş haber alma “ameliyesi” hakkında doyurucu sayılabilecek ilginç bilgiler sunmaktadır.” Feridun M. Emecen Bazen işleyişi itinayla düzenlenmiş resmi bir teşkilat çerçevesinde, bazen de fırsatçı ve dalavereci casuslar aracılığıyla, devletler ve ordular tarih boyunca istihbarat yapmıştır. Bu istihbarat teşkilat ve elemanlarının tek görevi haber toplamak ve bu haberi şifreleme ve gizlenmiş yazı gibi metotlarla zamanında ve güvenli bir şekilde aktarmak değildir; düşman hükümdar ve komutanlarını bir suikast ile ortadan kaldırmak, askeri hedeflere sabotaj yapmak ve düşman yönetiminden memnun olmayan “beşinci kol”ları kışkırtmak gibi “örtülü operasyon”lara da girişmektedirler. İşte, Osmanlıca kaynakları Avrupa arşivlerindeki İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca ve Latince binlerce belgeyle harmanlayan elinizdeki bu kitap, Osmanlıların Yeniçağ’daki istihbarat faaliyetlerini, rakipleri Habsburg ve Venediklilerle karşılaştırmalı bir şekilde ele almaktadır. Sultanın Casusları: 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları, cihanşümul bir imparatorluk olan Osmanlıların Avrupa ve Akdeniz’e yolladığı casusların sahadaki faaliyetlerinin yanı sıra, Osmanlı istihbaratının kurumsal yapısı, Osmanlı karşı istihbaratı (kontrespiyonaj), Osmanlı paşa ve elçilerinin haber alma kaynakları, istihbarî bilginin siyasi fonksiyonu ve Osmanlı karar alma süreci gibi konuları titizlikle irdelemektedir. İstihbarat, korsanlık, kölelik, ihtida, Osmanlı-Avrupa ilişkileri ve serhad çalışmaları gibi alanlarda araştırmalar yapan Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın bu eseri, yıllar süren arşiv çalışmasıyla bir araya getirilmiş tarihi örnekler eşliğinde istihbarat dünyasının gizemli sayfalarını aralıyor. Böylece, hem Osmanlı hem de istihbarat tarihi alanında çok önemli bir boşluğu dolduruyor.

(Tanıtım Bülteninden)

Hamur Tipi : 2. Hamur

Ebat : 14x21

İlk Baskı Yılı : 2017

Baskı Sayısı : 1. Basım

Medya Cinsi : Ciltsiz

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia