Suyu Arayan Adam - Şevket Süreyya Aydemir


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$18.49

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

Man Seeking Water
Turkish writer, historian and economist Şevket Süreya Aydemir, based on his own life story, penned in 1959, The Man in Search of Water; It deals with the ideals of Turanism, Socialism, Communism and Kemalism appropriately and in depth. The work, which sheds light on important formations that have determined the fate of societies, is an important source for the study of recent Turkish history.

The Man in Search of Water, which was included in the scope of "100 Essential Works" by the Ministry of National Education, is about the travels of a primary school teacher to the Caucasus and Caspian countries. The author, who describes his whole life in detail, starting from his childhood, in his novel, through his autobiography, II. It tells about the search for political ideals, which are effective in terms of the Constitutional Monarchy.

The Novel That Fits the Ideological Turbulences of the Recent Ages in a Lifetime

Describing himself as "The Man Searching for Water" in his work, Aydemir expresses the search for truth of the period with a symbolic naming. In the novel, the protagonist, whose plans to become a primary school teacher with his participation in the First World War are in the background, goes on a journey to Turkish countries with the idea of ​​founding the Great Turan of his dreams.

The author, who set foot in many countries, including the Soviets, and wrote down the scenes he witnessed in these geographies in detail, was also influenced by the idea of ​​Communism during his travels. When he returned to his country, after continuing his intellectual struggle for this cause, he adopted the ideas of republicanism and nationalism. Expressing that he got rid of all kinds of ideologies and found the source of the water he was looking for in his homeland, the author conveys his personal experiences and inferences to his readers with their truest face.

First Edition Year : 2016

Language Turkish

-----------------

Suyu Arayan Adam

Türk yazar, tarihçi ve iktisatçı Şevket Süreya Aydemir’in kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak 1959 yılında kaleme aldığı Suyu Arayan Adam; Turancılık, Sosyalizm, Komünizm ile Kemalizm ideallerini yerinde ve derinlemesine ele alıyor. Toplumların kaderini tayin etmiş önemli oluşumlara ışık tutan eser, bu özelliği ile yakın Türk tarihinin incelenmesi bakımından önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.  

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “100 Temel Eser” kapsamına alınan Suyu Arayan Adam, bir ilkokul öğretmeninin Kafkas ve Hazar ülkelerine yaptığı seyahatleri konu ediniyor. Romanında çocukluğundan başlayarak tüm yaşamını detaylı bir şekilde anlatan yazar, öz yaşam öyküsü üzerinden Anadolu’da II. Meşrutiyet itibarıyla etkisini gösteren siyasi ideal arayışlarını anlatıyor.

Yakın Çağın İdeolojik Çalkantılarını Bir Ömre Sığdıran Roman

Eserinde kendini “Suyu Arayan Adam” olarak tasvir eden Aydemir, sembolik bir isimlendirme ile dönemin hakikat arayışını dışa vuruyor. Romanda Birinci Dünya Savaşı’na katılması ile ilkokul öğretmeni olma tasarıları geri planda kalan başkahraman, hayalindeki Büyük Turan’ı kurma düşüncesiyle Türk ülkelerine doğru bir yolculuğa çıkıyor.

Sovyetler de dahil birçok ülkeye ayak basan ve bu coğrafyalarda şahit olduğu manzaraları ayrıntılı bir şekilde kağıda döken yazar, seyahati esnasında Komünizm düşüncesinden de etkileniyor. Ülkesine döndüğünde fikri mücadelesine bu uğurda devam ettikten sonra cumhuriyetçilik ve milliyetçilik düşüncelerini benimsiyor. Böylece türlü ideolojilerden sıyrılıp aradığı suyun kaynağını vatanında bulduğunu ifade eden yazar, okurlarına kişisel tecrübelerini ve çıkarımlarını en gerçek yüzüyle aktarıyor.

İlk Baskı Yılı : 2016

Dil : Türkçe

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia