T.S Eliot Bütün Şiirleri 1909-1962


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$20.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

“Eliot's poems have influenced me more than any other poet of our time.”

-EZRA POUND-

"Those who read Eliot's The Wasteland end the poem 'realizing the horrors of being completely alone in the world'."

-Virgina Woolf-

“Eliot finds his tradition in Europe, in the French Symbolists and in Jules Laforgue, to whom he owes much, the English Elizabethan and Jamesian playwrights, the metaphysical poets, the Mediterranean, and Dante. His religious intuition, his conscious decision to commit to something beyond and above himself, and the astonishing intensity of his sensibility, lead him to create a complete work of order. Hears, thinks, fights with himself and loves his art.

He is a unique example of a poet who is bound by great discipline, with an almost mysterious intensity.”

-YORGO SEFERIS-

“Eliot's work gains more and more importance with each passing year before an audience who is astonished to see themselves as more restrained, more confused, more humble.

continues to win. "

-TED HUGHES-

“A comprehensive knowledge of Eliot is imperative for anyone interested in contemporary literature. It doesn't matter whether you like it or not, it's a must read."

-Northrop Frye-

(From the Promotion Bulletin)

Dough Type : 2nd Dough

Size : 13.5 x 19.5

First Edition Year : 2018

Number of Editions: 1st Edition

---------------

“Eliot’ın şiirleri beni çağımızın diğer  şairlerinden daha çok etkilemiştir.”

-EZRA POUND-

“Eliot’ın Çorak Ülke’sini okuyanlar, şiiri  ‘dünyada tamamen yalnız olmanın dehşetini fark etmiş’  bir halde bitirirler.”

-Virgina Woolf-

 “Eliot, geleneğini, Avrupa’da, Fransız Simgecilerinde ve kendisine çok şey borçlu olduğu Jules Laforgue’da, İngiliz Elizabeth ve James Çağı oyun yazarlarında, metafiziksel şairlerde, Akdeniz’de ve Dante’de bulur. Dinsel sezgisi, kendisinin ötesinde ve üstünde bir şeye bağlanma konusundaki bilinçli kararı ve duyarlığının şaşırtıcı yoğunluğu ile düzeni eksiksiz bir eser yaratmaya yönelir. Duyan, düşünen, kendisiyle savaşan ve sanatına 

büyük bir disiplinle, neredeyse gizemli bir yoğunlukla bağlanan eşsiz bir şair örneğidir.”

-YORGO SEFERİS-

“Eliot’ın yapıtı, kendisini daha itidalli, daha şaşkın,  daha alçakgönüllü olarak görmekten şaşkına dönmüş bir  kitle karşısında her geçen yıl daha da büyük bir önem 

kazanmaya devam ediyor.”

-TED HUGHES-

“Eliot hakkında kapsamlı bir bilgi, çağdaş edebiyatla ilgilenen herkes için zorunludur. Sevilmesi ya da sevilmemesinin önemi yoktur, mutlaka okumalıdır.”

-Northrop Frye-

(Tanıtım Bülteninden)

Hamur Tipi : 2. Hamur

Ebat : 13,5 x 19,5

İlk Baskı Yılı : 2018

Baskı Sayısı : 1. Basım

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia