Tasavvufun Altın Çağı - Ekrem Demirli


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$12.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

 Despite the turmoil and political problems in social life, the 13th century is one of the most productive in the life of science and thought! The understanding of Sufism, which developed with Ibn al-Arabi and Sadreddin Konevi, carries the traces of the new era of science and thought. However, both thinkers regard the period in question as the 'golden period' for Sufism and the entire Islamic heritage. After these, -as can be expected after any maturity stage- the period of commentators came, the works written before them and the ideas that emerged were discussed and annotated. In this respect, the 13th century has taken its place in history as a source century for the following centuries.

(From Publicity Bulletin)

Thin Cover:

Number of Pages: 288

Print Year: 2015

Language: Turkish

Publisher: Sufi Kitap

First Edition Year : 2015

Language Turkish
----------------

İçtimai hayattaki karmaşa ve siyasal sorunlara rağmen bilim ve düşünce hayatında en verimli asırlardan birisidir 13. asır! İbnü'l-Arabî ve Sadreddin Konevî'yle gelişen tasavvuf anlayışı, yeni dönem bilim ve düşünce hayatının izlerini taşır. Bununla birlikte her iki düşünür söz konusu dönemi tasavvuf ve bütün İslam mirası için 'altın dönem' kabul eder. Bunların ardından ise -herhangi bir olgunluk evresinin ardından bekleneceği üzere- şarihler dönemi gelmiş, kendilerinden önce yazılmış eserler ve ortaya çıkan düşünceler tartışılmış ve şerh edilmiştir. Bu itibarla 13. asır sonraki asırlar için bir kaynak asrı olarak tarihteki yerini almıştır.
(Tanıtım Bülteninden)

İnce Kapak:

Sayfa Sayısı: 288

Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe

Yayınevi: Sufi Kitap

İlk Baskı Yılı : 2015

Dil : Türkçe

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia