Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanma Rehberi - Nazım Tanrıkulu


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$11.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

While a group of pharmaceutical companies are trying to humiliate the beautiful medicinal plants as 'weed-garbage', some 'vigilant' marketers call them 'miracle, panacea, definitive solution'. There are also those who want to make the impression that it is 'very difficult' to use plants. They're all wrong!

This book was written to correct the misconceptions about medicinal plants. Having studied 'Medicinal and Aromatic Plants' and has been in the kitchen since childhood, Nazım Tanrıkulu explains the plant truth with practical formulas.

The book contains useful tips from growing and collecting plants, from drying to storing, and from which parts of the plant to use. He explains what you can do at home with medicinal plants, from different tea productions to boiling syrup, from tincture to paste, from cream to ointment, from mist to lotion, from mouthwash to bath, from aromatherapy to natural dyeing, accompanied by a total of 89 recipes.

Yes, they are called 'recipes'. Because whether someone accepts it or not, treatment with medicinal plants is now in modern medicine! After all, with this book, every home will now have a green pharmacy. After that, there will be no need to look for Lokman Hekim far away.

Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of History of Medicine and Ethics. Dr. Ayten Altıntaş's commentary on the book draws attention to the same point:
"The treatment with medicinal plants is in today's medicine. It is never separate from it. The raw materials of most of the medicines offered by medicine all over the world are still natural plants. Science is trying to recognize this vast accumulation of nature, of course, is trying to benefit from it. Today's conscious people also turn to medicinal plants for healthy living and simple diseases. "The information in this book is approved by today's science, has passed the filter of time and tried many times. It has formulas that everyone can easily apply. This book will be an important guide that anyone who wants to get to know and use friendly plants will benefit from it."

GUIDE TO USING MEDICINAL PLANTS CORRECTLY
WHAT DID THEY SAY ABOUT?

This book is the right reference book for anyone who believes in 'medicinal plants' and wants to benefit from them. Nazım Tanrıkulu studied Medicinal and Aromatic Plants and has been dealing with this business without a break since then. Our young friend, who believes in his work and works devotedly in this regard, is literally in the 'kitchen' of the business. He was after these plants in every period and place he worked... He worked in nature, he grew these plants in the gardens and improved himself in Zeytinburnu Medicinal Plants Garden. He learned and taught theoretically as well as in the practical field with the meticulousness of an academician.
prof. Dr. Ayten Altintas
Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine
Faculty Member of the Department of History of Medicine and Ethics

Whether it's called 'crone medicine' or 'grass-garbage'... It can be easily said that plants are an inseparable part of our lives in sickness and in health. At the point reached today; Plants are intended to be used not according to hearsay or information obtained from unreliable sources, but under the guidance of understandable Turkish works, as the ancients say, "efradı mosque, Ağyarı mani". It is requested that these works offer theoretical/practical solutions to our problems, first of all they do not harm, and all these should be explained by the experts of the subject. Actually, not much is desired! Only what is required is requested… I believe that the 'Guide to Using Medicinal Plants Correctly' was written with the intention of meeting these demands as much as possible. So come on to the 'flower shop'...
Assist. Assoc. Dr. Selim Altan
Head of the Department of Medical Ethics, Celal Bayar University Faculty of Medicine

In this book, the subtleties of use necessary for the emergence of the effect that enables us to find healing from plants are conveyed to the reader in a plain and fluent language in the light of science. It is a must-read book if you want to benefit from medicinal herbs. I congratulate Nazım Tanrıkulu for filling the gap in this field…
Assist. Assoc. Dr. Ernaz Altundag
Düzce University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Lecturer

The book is new, the subject is old... The author is young... Plants have existed since the world was founded... The information is both ancient and current... The complementary feature of plants is both curiosity and exploitation. , a chance to learn the truth from a young author... This book should be in every home...
Ayla Seyhun
Medicinal and Aromatic Plants Technician, Nature Activist, Author


Thin Cover:

Number of Pages: 176

Print Year: 2010

Language: Turkish

Publisher: Hayykitap

First Edition Year : 2010

Language Turkish

--------------

İlaç firmalarının sözünden çıkmayan bir kesim, güzelim tıbbi bitkileri 'ot-çöp' diye aşağılamaya çalışırken, bir kısım 'uyanık' pazarlamacılar da bunları 'mucize, her derde deva, kesin çözüm' olarak lanse ediyor. Bitkileri kullanmanın 'çok zor' olduğu yönünde bir intiba yaratmak isteyenler de var. Hepsi yanılıyor!

Bu kitap, tıbbi bitkilerle ilgili zihinlerde yer etmiş yanlışları düzeltmek için yazıldı. 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler' eğitimi görmüş ve çocukluğundan beri işin mutfağında yer almış Nazım Tanrıkulu, bitki gerçeğini pratik formüllerle açıklıyor.

Kitap, bitkileri yetiştirmeden toplamaya, kurutmadan saklamaya, hangi bitkinin hangi kısımlarının kullanılacağına kadar yararlı ipuçları içeriyor. Farklı çay yapımlarından şurup kaynatmaya, tentürden macuna, kremden merheme, buğudan losyona, gargaradan banyoya, aromaterapiden doğal boyamaya kadar tıbbi bitkilerle ev ortamında yapabileceklerinizi toplam 89 reçete eşliğinde anlatıyor.

Evet, bunların adı 'reçete'. Çünkü birileri kabul etse de etmese de tıbbi bitkilerle tedavi artık modern tıbbın içinde! Sonuçta bu kitapla artık her evde bir yeşil eczane olacak. Bundan sonra Lokman Hekim'i uzakta aramaya gerek kalmayacak.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayten Altıntaş'ın kitapla ilgili yorumu da aynı noktaya dikkat çekiyor:
"Tıbbi bitkilerle tedavi bugünkü tıbbın içindedir. Asla ondan ayrı değildir. Bütün dünyada tıbbın sunduğu ilaçların çoğunun ham maddesi hâlâ doğal bitkilerdir. Bilim doğanın bu uçsuz bucaksız birikimini tanımaya tabi ki ondan faydalanmaya çalışıyor. Bugünün bilinçli insanı da sağlıklı yaşam ve basit hastalıklarda şifalı bitkilere yöneliyor. Bu kitaptaki bilgiler de bugünkü bilimin onayladığı ve zamanın süzgecinden geçmiş, defalarca denenmiş bilgilerdir. Herkesin kolaylıkla uygulayabileceği formüllere sahiptir. Bu kitap dost bitkileri tanımak ve kullanmak isteyen herkesin gönül rahatlığıyla faydalanacağı önemli bir rehber olacaktır."

TIBBI BİTKİLERİ DOĞRU KULLANMA REHBERİ
İÇİN NE DEDİLER?


Bu kitap 'tıbbi bitki'ye inanan ve onlardan yararlanmak isteyen herkes için doğru bir başvuru kitabıdır. Nazım Tanrıkulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler öğrenimi yapmış ve o günden bu güne hiç ara vermeden sadece bu iş ile uğraşmıştır. Yaptığı işe inanan ve bu konuda özveriyle çalışan genç arkadaşımız, tam anlamıyla işin 'mutfağında'dır. Çalıştığı her dönemde ve yerde bu bitkilerin peşinde idi... Doğada çalıştı, bahçelerde bu bitkileri yetiştirdi ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde kendini geliştirdi. Pratik sahada olduğu kadar, teorik olarak da bir akademisyen titizliğiyle öğrendi ve öğretti.
Prof. Dr. Ayten Altıntaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İster 'kocakarı ilacı' denilsin ister 'ot-çöp'… Herhalde bitkilerin hastalıkta ve sağlıkta hayatımızın ayrılmaz birer parçası olduğu rahatlıkla söylenebilir. Günümüzde gelinen noktada; bitkiler, kulaktan dolma veya güvenilir olmayan kaynaklardan elde edilen bilgiye göre değil, eskilerin ifadesi ile "efradı cami, ağyarı mani"yani anlaşılır Türkçe eserlerin rehberliğinde kullanılmak isteniyor. Bu eserlerin sorunlarımıza teorik/pratik çözümler sunması, öncelikle zarar vermemesi ve bütün bunların da konunun erbabınca anlatılması isteniyor. Aslında çok şey istenmiyor! Sadece olması gereken talep ediliyor… 'Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanma Rehberi'nin bu talepleri olabildiğince karşılama niyetiyle yazıldığına inanıyorum. O halde buyurun 'çiçek dükkanı'na…
Yrd. Doç. Dr. Selim Altan
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik Anabilim Dalı Başkanı

Bu kitapta, bitkilerden şifa bulmamızı sağlayan etkinin ortaya çıkması için gerekli kullanım incelikleri ile bilimin ışığında, yalın ve akıcı bir dille okuyucuya aktarılmış. Şifalı bitkilerden fayda görmek istiyorsanız mutlaka okumanız gereken bir kitap. Bu alandaki boşluğu doldurduğu için Nazım Tanrıkulu'nu tebrik ediyorum…
Yrd. Doç. Dr. Ernaz Altundağ
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Kitap yeni, konu eski... Yazar genç... Bitkiler dünya kurulduğundan bu yana var... Bilgiler hem kadim, hem güncel... Bitkilerin insanı tamamlayıcı özelliği hem merak, hem sömürü konusu… İşte çığırtkanların ortaya döküldüğü bu zamanlarda ruhu bilge, beyni genç bir yazardan doğruyu öğrenme fırsatı... Bu kitap her eve girmeli...
Ayla Seyhun
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri, Doğa Aktivisti, Yazar


İnce Kapak:

Sayfa Sayısı: 176

Baskı Yılı: 2010

Dili: Türkçe

Yayınevi: Hayykitap

İlk Baskı Yılı : 2010

Dil : Türkçe

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia