Türk Dış Politikası - Cilt 2 (1980 - 2001) - Baskın Oran


Availability:
Shipped worldwide, including to .
Price:
$36.99

Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

This work, prepared by an expert academic group, is the most voluminous and detailed Turkish Foreign Policy book ever written... But this two-volume work does not only appeal to professionals and experts. Because it is not necessary to have an international relations education to understand it; Just being an avid reader is enough. First of all, it was written in a relaxed language, avoiding the jargon of expertise. Secondly, foreign policy was explained with his feet down, blended with social events, domestic politics and international developments. Third, all terms and concepts that may require special knowledge are explained in small "boxes" within the texts. With these boxes spanning fourteen branches from economics to law, from sociology to geography, from domestic politics to political history, from strategy to political economy, and to the history of religions, and with its extensive visual materials about the periods it describes. This work is an "Encyclopedia of International Relations". We present a basic reference source that examines Turkish foreign policy in all its dimensions, with all its data and reality, without being bound by an official view or any political dogmatism.

Turkish Foreign Policy
Facts, Documents, Comments from the War of Independence to the Present

Turkey and the world took a radical change after 1980. Globalization is gaining intensity day by day. Parallel to this, Turkey, on the one hand, fully opened up to the international capitalist economy, on the other hand left behind the periods of "relative autonomy". It entered a process of intense rapprochement with the US wing of the western bloc. The second volume, which dates back to September 2001, describes this new era of Turkey.
(Back cover)

Number of Pages: 637

Print Year: 2003

Language: Turkish

Publisher: İletişim Publishing

First Edition Year: 2001

Language Turkish

----------------

Uzman bir akademisyen grubu tarafından hazırlanan bu yapıt, bugüne değin yazılmış en hacimli ve ayrıntılı Türk Dış Politikası kitabıdır... Ama bu iki ciltlik çalışma yalnızca meslekten olanlara, uzmanlara hitap etmiyor. Çünkü onu anlamak için uluslararası ilişkiler eğitimi görmüş olmak gerekmiyor; meraklı bir okur olmak yeterli. Öncelikle, uzmanlık jargonundan kaçınarak, rahat bir dille kaleme alındı. İkincisi, dış politika, toplumsal olaylarla, iç politikayla ve uluslararası gelişmelerle harmanlanmış biçimde ayağı yere bastırılarak anlatıldı. Üçüncüsü, özel bilgi gerektirebilecek bütün terim ve kavramlar metinlerin içinde yer alan küçük "kutu"larda açıklandı. İktisat'tan hukuk'a, sosyoloji'den coğrafya'ya, iç politika'dan siyasal tarih'e, strateji'den ekonomi politik'e, dinler tarihi'ne kadar on dört yan dala yayılan bu kutularıyla ve anlattığı dönemlere ilişkin geniş görsel malzemesiyle bu yapıt, bir "Uluslararası İlişkiler Ansiklopedisi" niteliğinde. Türk dış politikasını, bir resmi görüşe ya da herhangi bir siyasal dogmatizme bağlı kalmadan, bütün boyutlarıyla, bütün verileri ve gerçekliğiyle irdeleyen temel bir başvuru kaynağı sunuyoruz.

Türk Dış Politikası
Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar

Türkiye ve dünya 1980'den sonra çok kökle bir değişikliğe adım attı. Küreselleşme günden güne yoğunluk kazanıyor. Buna paralel olarak Türkiye, bir yandan uluslararası kapitalist ekonomiye tümüyle açılırken, öte yandan "göreli özerklik" dönemlerini geride bıraktı. Batı blokunun ABD kanadıyla yoğun bir yakınlaşma sürecine girdi. Eylül 2001'e kadar gelen ikinci cilt, Türkiye'nin bu yeni dönemini anlatıyor.
(Arka Kapak)

Sayfa Sayısı: 637

Baskı Yılı: 2003

Dili: Türkçe

Yayınevi: İletişim Yayıncılık

İlk Baskı Yılı : 2001

Dil : Türkçe

You may also like

Recently viewed

Shipping Map

Countries we ship:

North America
USA
Canada
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Europe
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Australia
Australia
New Zealand
Asia
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
China
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
South America:
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Africa:
Algeria
Angola
Botswana
Egypt
Ghana
Guinea
Libya
Morocco
Namibia
Nigeria
South Africa
Tunisia